MARK KLASSIFIKATIONEN OG MARK TYPER:

Forskellen i markernes placering og i klima, jordbund og druetyper giver naturligvis også forskel i kvaliteten af vinen. Markerne er derfor inddelt i klasser, efter et klassifikationssystem, som sætter vinmarkerne i grupper fra A til F alt efter hvor mange points vinmarken får. Det er de lokale vinproducenter, Casa do Douro der styrer dette system.

Der er 12 ting man se efter når en vinmark skal kvalitets bestemmes.

  1. Markens højdebeliggenhed.
  2. Markens produktivitet.
  3. Markens jordbunds kvalitet.
  4. Markens beliggenhed i distriktet.
  5. Opbinding af vinstokke.
  6. Druesorternes kvalitet.
  7. Markens hældning.
  8. Markens beliggenhed i forhold til Nord, Syd, Øst, Vest.
  9. Afstand mellem vinstokkene.
  10. Jordbundens drænings- og varmeevne.
  11. Vinstokkens alder.
  12. Ligger marken i ly af vinden.

FAKTOR:

MINIMUM-

MAXIMUM-

SPRING:

VÆRDI I %

 

POINTS:

POINTS:

   

1. Højde:

-900

150

1050

20,6%

2. Produktivitet:

-900

120

1020

20,0%

3. Jordbund:

-600

100

700

13,7%

4. lokalitet:

-50

600

650

12.7%

5. Opbinding:

-500

100

600

11,8%

6. Druesort:

-300

150

450

8,8%

7. Hældning:

-100

100

200

3,9%

8. Beliggenhed:

-30

100

130

2,5%

9. Afstand:

-50

50

100

1,9%

10. Jord/sten:

0

80

80

1,6%

11. Alder:

0

70

70

1.3%

12. Ly:

0

60

60

1,2%

         

TOTAL ANTAL POINTS:

-3430

1680

5110

100%

En vinmark kan max få 1680 points, men alt over 1200 points kommer marken i klasse A.

Klasse A:

Over 1200 points.

Klasse B:

Fra 1001- 1200 points.

Klasse C:

Fra 801 – 1000 points.

Klasse D:

Fra 601 – 800 points.

Klasse E:

Fra 401 – 600 points.

Klasse F:

Fra 200 – 400 points.